پخش زنده و آرشیو رادیو

موج دانش(زنده)

چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 22:00 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

موج دانش(زنده)

كنكور- شیوه های نوین مطالعه

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

آموزش و نحوه تست زنی برای كنكوری ها آموزش مجازی برای ورود به دانشگاه آموزش صحیح ونحوه حضور در دانشگاه