پخش زنده و آرشیو رادیو

میدان امام حسین"ع"(زنده)

پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 09:00 به مدت 270 دقیقه

اطلاعات برنامه

میدان امام حسین"ع"(زنده)

ویژه برنامه اربعین امام حسین(ع)- اذان ظهر به افق تهران: 11:52- موذن: استاد محمدحسین سعیدیان

تهیه كننده: عباس پیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

این برنامه بصورت استیج در میدان امام حسین و حضور مردم در خودرو ها اجرا میشود. تهیه كننده: عباس پیری گویندگان: فاطمه عباسی - ابوالفضل اینانلو با حضور سخنرانان و مداحان اهل بیت