پخش زنده و آرشیو رادیو

میدان امام حسین"ع"(زنده)

سه شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 23:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

میدان امام حسین"ع"(زنده)

ویژه برنامه شبهای محرم

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

این برنامه بصورت استیج در میدان امام حسین و حضور مردم در خودرو ها اجرا میشود. تهیه كننده: عباس پیری گویندگان: فاطمه عباسی - ابوالفضل اینانلو با حضور سخنرانان و مداحان اهل بیت