پخش زنده و آرشیو رادیو

هم نواز

یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

هم نواز

موسیقی های منتخب

تهیه كننده: غزاله یراقی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

تهیه كننده: غزاله یراقی گوینده: آلیس ساكی