پخش زنده و آرشیو رادیو

1400

پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 14:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

1400

ویژه برنامه نوروز

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

این برنامه تركیبی است از آیتم‌های شاد و مفرح و طنز كه سعی می‌كند دقایق شاد و مفرحی را برای مخاطب رقم بزند. تهیه كنندگان: سولماز ادیبی - حسین خلیل‌نژاد گویندگان: محمدرضا قلمبر - ابوالفضل اینانلو