پخش زنده و آرشیو رادیو

جوان پسند

پنجشنبه 11 فروردین 1401 ساعت 14:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

جوان پسند

معرفی موسیقی اقوام مختلف ایرانی- ارتباط با گزارشگران شهرستانها و روستاهای كشور

تهیه كننده: سولماز ادیبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

در دو بخش مجزا نیز آیتم‌های طنزی كه در سالهای قبل پخش شده و با استقبال مخاطبین همراه بوده پخش میشود. همچنین در فواصل برنامه ترانه‌های ادیت شده وكوتاه پخش می‌شود. تهیه كنندگان: سولماز ادیبی - اكرم زمانی گویندگان: فاطمه عباسی - ابوالفضل اینانلو