پخش زنده و آرشیو رادیو

خونمون عیدا(زنده)

سه شنبه 9 فروردین 1401 ساعت 17:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

خونمون عیدا(زنده)

جنگ عصرانه نوروزی

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

ایده اصلی برنامه با محدودیت‌های كرونا برای برگزاری مراسم نوروز و ورود به سال 1400 شكل گرفت و تصمیم گرفتیم سبك زندگی آینده جوانان رو پیش بینی كنیم. تهیه كننده: حامد مرادیان گویندگان: مهدی استاد احمد- حسن صنوبری