پخش زنده و آرشیو رادیو

به امید دیدار

جمعه 10 تیر 1401 ساعت 08:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

به امید دیدار

فرهنگ انتظار و بررسی ویژگی های منتظران حضرت مهدی(عج)

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

این برنامه برگرفته از موضوعات اجتمای و مستندی است از گفتگوی گروهی در فضای مجازی كه اعضای آن گروه برای رسیدن روای به پاسخ و نتیجه موضوع برنامه مشاركت می كنند. تهیه كننده: رضا صفری گوینده: مجید عسگری نویسنده: رضا صفری