پخش زنده و آرشیو رادیو

انقلاب دوم

جمعه 13 آبان 1401 ساعت 17:40 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

انقلاب دوم

ویژه برنامه روز 13 آبان

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

عكس ها و نوشته هایی در مورد اخبار سال 57 از تسخیر سفارت امریكا درتهران