پخش زنده و آرشیو رادیو

یازده- بیست و دو- هشتاد و هشت

یکشنبه 27 آذر 1401 ساعت 19:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

یازده- بیست و دو- هشتاد و هشت

ویژه برنامه جام جهانی فوتبال

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات