پخش زنده و آرشیو رادیو

خط آزاد

سه شنبه 27 دی 1401 ساعت 17:00 به مدت 85 دقیقه

اطلاعات برنامه

خط آزاد

برنامه عصرگاهی - اذان مغرب به افق تهران17:36- موذن: استاد محمدحسین سعیدیان

تهیه كننده: عباس پیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

در این برنامه هر روز با یك موضوع سری به وقایع اجتماعی می زنیم. برنامك های این برنامه شامل: خریدار - واد كننده محترم - در محضر استاد - اخبار ورزشی (طنز ) - گفتگو هر روز با یك شخصیت و... می باشد تهیه كننده : عباس پیری ، مجتبی حسنی اجرا : فاطمه صداقتی سردبیر: مهدی استاد احمد ، حسن صنوبری نویسندگان : مهدی استاد احمد ، حسن صنوبری ، سمیه نازنینی گزارشگران : شیما شیرازی ، نیما عزت پور آشپز گروه : ؟؟؟ آیتم سازان : مریم ابوالحسنی ، حامد شاهی ، مهدیه پهلوانی ، ریحانه بیرامی ، آلا وفایی متصدی فضای مجازی : ریحانه بیرامی ، رسول نعمتی