پخش زنده و آرشیو رادیو

میدان آزادی(زنده)

سه شنبه 18 بهمن 1401 ساعت 10:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

میدان آزادی(زنده)

ویژه برنامه به مناسبت دهه مباركه فجر

تهیه كننده: زهره عبدالرحیم- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات