پخش زنده و آرشیو رادیو

سایه همسایه

جمعه 19 اسفند 1401 ساعت 12:00 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

سایه همسایه

كاركردهای نوین مساجد

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

مسجد به عنوان همسایه ای همیشگی و راستین در هر محله ای می تواند پناهگاهی برای انسان امروز باشد. از ویژگی انسان امروز می‌توان میل به فردگرایی و دوری از دنیای حقیقی و وابستگی به دنیای مجازی اشاره كرد كه خلاء حضور در جماعت، او را دچار چنین چالشی كرده است، كه روز به روز فاصله و شكاف بین جهان او و جهان آرمانی و انسانی اش زیادتر می‌شود. از این رو شاه كلید حضور در جماعتی سالم و سبك زندگی دینی می‌تواند گشایشی ایجاد كند. همانطور كه می‌دانیم مسجد به عنوان مكانی مقدس همواره پایگاهی برای ارائه مدل و سبك زندگی دینی اسلامی و انسانی بوده است، حضوردر مساجد به جهت ایجاد انس و الفت با چنین فضایی و نیز بهره‌مند شدن از این سبك زندگی می‌تواند بركاتی در جامعه ایجاد كند.