پخش زنده و آرشیو رادیو

جمعمون جمعه(زنده)

شنبه 26 فروردین 1402 ساعت 10:00 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

جمعمون جمعه(زنده)

جنگ صبحگاهی

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

این برنامه نگاهی آسیب شناختی به مسائل جوانان در حوزه خانه و خانواده خواهد داشت. در این برنامه سعی خواهد شد، راهكارهای مناسب در جهت برطرف كردن مسائل اجتماعی جوانان در حوزه خانواده، در قالب كارشناسی ارایه گردد. تهیه كنندگان: حامد مرادیان ، عاطفه شیوافر گوینده: صاحبه عظیمی ، سینا هوشمندی نویسندگان: سمیه نازنینی، سید ابوالفضل طاهری هماهنگی: بابك شكری ، فرزاد محمدی راد گزارشگر: مهدیه پهلوانی صداپیشه گان: مصطفی خواجه حسینی، زهرا محمودی، فاطمه كمالی و پیام پارسانیا، حسین آقایی و فاطمه ثقفی با همراهی الهام وحدت ارتباطات:حسن معین متصدی فضای مجازی:الهه فیض آبادی