پخش زنده و آرشیو رادیو

به عشق حسین(ع)(زنده)

چهارشنبه 15 شهریور 1402 ساعت 16:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

به عشق حسین(ع)(زنده)

ویژه برنامه به مناسبت ایام اربعین سیدالشهدا(ع)

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167787+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات