پخش زنده و آرشیو رادیو

آنسوی مه

پنجشنبه 27 مهر 1402 ساعت 22:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

آنسوی مه

بررسی رویدادهای مهم ایران و جهان- بررسی تحولات سرزمین های اشغالی- با حضور مسعود براتی كارشناس مسایل سرزمین های اشغالی - عفیفه عابدی پژوهشگر حوزه قدرتهای جهانی و قنبری كارشناس مسایل بین الملل

تهیه كننده: فاطمه قنبری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات