پخش زنده و آرشیو رادیو

آنسوی مه

پنجشنبه 18 آبان 1402 ساعت 22:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

آنسوی مه

بررسی رویدادهای ایران و جهان-بررسی تحولات فلسطین و اجلاس اكو در گفتگو با دكتر علی رحیمی پژوهشگراندیشكده های بین الملل - دكتر طالبی كارشناس مسائل سرزمین های اشغالی و دكتر محمد حكیم كارشناس مسائل قفقاز

تهیه كننده: مجتبی امیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات