پخش زنده و آرشیو رادیو

خانه ام همین جاست

یکشنبه 29 بهمن 1402 ساعت 21:00 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

خانه ام همین جاست

خانه ام همین جاست

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

این برنامه سعی دارد كه گوشه‌ای از این رشادت‌ها را در قالب مصاحبه با خانواده‌های شهدا و جانبازان، معرفی كتاب حتی عكس‌ها و دست نوشته‌ها نشان دهد. عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد: تهیه كننده: فاطمه قنبری گوینده: سمیرا سجادی كارشناس: جواد حسینی نصر راوی: حجت یوسفی

عوامل برنامه