پخش زنده و آرشیو رادیو

به افق ماه

یکشنبه 6 اسفند 1402 ساعت 18:05 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

به افق ماه

ویژه برنامه اذان مغرب- اذان مغرب به افق تهران: 18:13- موذن: استاد هاشم روغنی

تهیه كننده- منصوره توحید لو -شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167787+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد تهیه كننده و نویسنده : منصوره توحیدلو گوینده : فاطمه فراهانی