پخش زنده و آرشیو رادیو

به افق ماه

پنجشنبه 10 اسفند 1402 ساعت 18:10 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

به افق ماه

اذان مغرب به افق تهران: 18:17- موذن: دكتر حسین كرمی

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد تهیه كننده و نویسنده : منصوره توحیدلو گوینده : فاطمه فراهانی