پخش زنده و آرشیو رادیو

توپ

پنجشنبه 10 اسفند 1402 ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

توپ

برنامه اختصاصی ورزش

تهیه كننده: ونوس میراعلایی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد: تتهیه كننده: حامد مرادیان اجرا: اشكان صادقی سردبیر: علیرضا طهرانی ها نویسندگان: علیرضا طهرانی ها ، محمدحسین كریمی پناه ، رسول نعمتی بازیگران: محسن خالقی ، مهدی بیدگلی ، زهرا محمودی آیتم ساز: رسول نعمتی ، محمد حسین كریمی پناه هماهنگی و ارتباطات : حسن معین

عوامل برنامه