پخش زنده و آرشیو رادیو

سینما آینده

پنجشنبه 10 اسفند 1402 ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

سینما آینده

بررسی فیلم های علمی و تخیلی

تهیه كننده: راضیه جعفری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات