پخش زنده و آرشیو رادیو

جورواجور(زنده)

چهارشنبه 16 اسفند 1402 ساعت 12:30 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

جورواجور(زنده)

طرح دغدغه های نوجوانان- وقت رو چطور بگذرونیم؟

تهیه كننده: لیدا عرفانیان- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167787+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات