پخش زنده و آرشیو رادیو

راهی كه رفته ایم

پنجشنبه 16 فروردین 1403 ساعت 23:30 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

راهی كه رفته ایم

بررسی پیشرفتهای علمی

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167787+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

پنج شنبه و جمعه ها ساعت 23:45 تا 24 نویسنده و تهیه كننده : پانته آ پاچنگی گوینده : پروین كرمی گزارشگر: ناصر یوسفیان آیتم ساز و هماهنگی : مریم همزه ای