پخش زنده و آرشیو رادیو

بلامانع

چهارشنبه 29 فروردین 1403 ساعت 08:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

بلامانع

طرح مشكلات مردم و پیگیری و مطالبه آن از مسئولان

تهیه كننده: عصمت باپیران- راضیه جعفریشماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات