پخش زنده و آرشیو رادیو

جیك و بیك

سه شنبه 14 فروردین 1403 ساعت 16:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

جیك و بیك

فضای مجازی و طنز

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

ما هم از شما چه پنهون جیك و پیك این فضای مجازی رو گذاشتیم رو دایره و گذاشتیم جلوی شما. جیك و پیك با پیچ وخم های فضای مجازی شوخی می كنه. عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد تهیه كننده: مژده طهرانی‌ها گوینده: صدیقه مرادی آیتم ساز: شیوا شیدای حسینی گزارشگر: ملیحه رشیدی بازیگر و نویسنده: امیر عضد – حمید پارسا – نوید عظیمی شنبه تا چهارشنبه ساعت 45:16 پنج شنبه ها ساعت 11

عوامل برنامه