پخش زنده و آرشیو رادیو

گردونه

سه شنبه 28 فروردین 1403 ساعت 23:30 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

گردونه

برنامه ای از گروه سیاسی

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167787+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

مهمترین مساله خارجی روز را با حضور كارشناسان بین المللی بررسی می‌كند. یك موضوع چالشی از جنبه‌های مختلف به صورت مستند در یك بسته گزارشی ارایه می‌دهد. تهیه كنندگان: روزهای شنبه، یك شنبه و چهارشنبه خانم فاطمه توكلی روزهای دوشنه و سه شنبه آقای محمد كلهر كارشناس مجری: مهدی مهدی قلی