پخش زنده و آرشیو رادیو

چوب خط

چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

چوب خط

مسابقه و سرگرمی

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167787+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

سوال‌ها در قالب طنز نمایشی توسط سه بازیگر اجرا می‌شود. سوال‌ها تاریخی، فرهنگی، گونه‌های جانوری و گیاهی ایران، گردشگری و... است. تشویق برنده‌ها توسط بازیگران انجام می‌گیرد. تهیه‌كننده و نویسنده: منصوره توحیدلو گویندگان: حسن اسماعیل‌پور - مهبد قناعت‌پیشه بازیگران: امیر عضد - حنانه - هلیا