پخش زنده و آرشیو رادیو

جوان ایرانی سلام

چهارشنبه 23 خرداد 1403 ساعت 06:00 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

جوان ایرانی سلام

جنگ صبحگاهی رادیو جوان

تهیه كننده: سیروس رجبی- مجتبی حسنی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167787+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

تهیه كنندگان : سیروس رجبی ، مجتبی حسنی اجرا : مهدی مفیدی ، پیمان طالبی سردبیر: عصمت باپیران ، عطیه عسگری نویسنده : سمیرا جعفری – مهدی رسولی هماهنگی: فرزاد محمدی راد ، آزاده شبابی بخش ورزشی: امیرحسین بابازاده، ایمان سلطان پور باحضور: امیرعضد، صادق مهرانی، رضا سلیمیان، امیر بیشه ، علی زمانی ، محمد اصغری، امین قاسمی فرع

عوامل برنامه