پخش زنده و آرشیو رادیو

نقطه سر خط

سه شنبه 12 اردیبهشت 1396 ساعت 17:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

نقطه سر خط

ویژه برنامه انتخابات با موضوع اهمیت انتخابات

با حضور دكتر هانی زاده(كارشناس سیاسی) شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

این برنامه به انتخابات شوراها و ریاست جمهوری 1396 می پردازد.