پخش زنده و آرشیو رادیو

تریبون آزاد

جمعه 22 اردیبهشت 1396 ساعت 16:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

تریبون آزاد

صحبت های جوانان با رئیس جمهور آینده

شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

در این برنامه سعی میكنیم كه به منطق انتخاب بپردازیم و اینكه همیشه ما از دولت توقع داشته باشیم درسته؟ اینكه ما چیكار كردیم در این راه؟! چه قدمهایی برداشتیم؟ چقدر همراه بودیم؟ چقدر به وظایف اجتماعی خودمون عمل كردیم؟ و هم اینكه دولت ها باید چگونه رفتار كنند؟ دولت ها باید قولهایی بدهند كه بتوانند به آن عمل كنند.