پخش زنده و آرشیو رادیو

مكارم خوبان(تكرار)

جمعه 26 مهر 1398 ساعت 18:30 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

مكارم خوبان(تكرار)

موضوع: اعتماد بر خدا نه بر غیر خدا

آیت الله روحانی(كارشناس)

لیست قطعات