پخش زنده و آرشیو رادیو

غربت آفتاب (زنده)

یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 ساعت 08:40 به مدت 80 دقیقه

اطلاعات برنامه

غربت آفتاب (زنده)

ویژه روز شهادت امام موسی كاظم علیه السلام

رادیو معارف شهادت امام موسی كاظم علیه السلام را به شما تسلیت عرض می كند روابط عمومی: 2-02532910551 پیامك: 30000553

لیست قطعات