پخش زنده و آرشیو رادیو

با ستارگان

دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 19:20 به مدت 35 دقیقه

اطلاعات برنامه

با ستارگان

لیست قطعات

ویژه برنامه دوزادهمین سالگرد درگذشت استاد شحات محمدانور با عنوان "ستارگان تلاوت" دوشنبه 23 دی ماه از ساعت 18 الی 20 با بخش های بسیار متنوع همراه با نظرسنجی مردمی به صورت زنده از رادیو قرآن تقدیم شنوندگان شد. ارتباط با استان های اصفهان و مشهد و قم با قتاریان و اساتید در رابطه با استاد شحات انور گفت و گوی تلفنی با اساتید، قاریان، حافظان و پیشكسوتان قرآنی كشور همچون استاد گرامی حافظ كل قرآن كریم از مشهد، استاد سلیمیان از استان اصفهان، استاد تركمن از استان قم از جمله بخش های ویژه برنامه است. پخش گفت و گوی رادیو قرآن و رادیو مصر با استاد شحات انور، پرداختن به زندگینامه ی استاد توسط امین میرزایی محقق و پژوهشگر، بیان خاطرات اساتید قرآن از جمله استاد احمد ابوالقاسمی، استاد غلامحسین شاه میوه، استاد حبیب مهكام و استاد اصل محمدی از دیگر بخش های این ویژه برنا