پخش زنده و آرشیو رادیو

نغمه های پوترا

چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 ساعت 08:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نغمه های پوترا

ویژه برنامه مسابقات بین المللی قرآن مالزی

لیست قطعات

این برنامه به همت گروه اطلاع رسانی و تهیه كنندگی مسعودرضا خالقی از ساعت 8:30 تا 9 صبح 19 تا 22 اردیبهشت تقدیم مخاطبان رادیو قرآن می شود.