پخش زنده و آرشیو رادیو

تفسیر آفتاب

سه شنبه 1 خرداد 1397 ساعت 16:15 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

تفسیر آفتاب

لیست قطعات

این برنامه هر روز از ساعت 15:30 از امواج ردیو قرآن بر روی آنتن می رود و پخش آن تا آخر خردادماه ادامه دارد.