پخش زنده و آرشیو رادیو

شكوه آیات

سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 08:50 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

شكوه آیات

لیست قطعات

شكوه آیات، كاری از گروه آموزش به تهیه كنندگی منیژه جوادی و كارشناسی استاد كریم دولتی، شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 8:50 به مدت 10 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.