پخش زنده و آرشیو رادیو

مسابقات سراسری قرآن كریم

پنجشنبه 12 مهر 1397 ساعت 16:15 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

مسابقات سراسری قرآن كریم

لیست قطعات

مرحله مقدماتی چهل و یكمین دوره مسابقات سراسری قرآن كریم در مردادماه سال جاری به صورت استودیویی در شهر قم برگزار شد.