پخش زنده و آرشیو رادیو

مسابقات سراسری قرآن كریم

شنبه 14 مهر 1397 ساعت 14:20 به مدت 100 دقیقه

اطلاعات برنامه

مسابقات سراسری قرآن كریم

لیست قطعات

مرحله مقدماتی چهل و یكمین دوره مسابقات سراسری قرآن كریم در مردادماه سال جاری به صورت استودیویی در شهر قم برگزار شد.