پخش زنده و آرشیو رادیو

ادامه مسابقات سراسری قرآن كریم

شنبه 14 مهر 1397 ساعت 11:15 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

ادامه مسابقات سراسری قرآن كریم

لیست قطعات

مرحله مقدماتی چهل و یكمین دوره مسابقات سراسری قرآن كریم در مردادماه سال جاری به صورت استودیویی در شهر قم برگزار شد.