پخش زنده و آرشیو رادیو

ادامه اختتامیه مسابقات سراسری قرآن كریم

دوشنبه 16 مهر 1397 ساعت 11:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

ادامه اختتامیه مسابقات سراسری قرآن كریم

لیست قطعات

مرحله مقدماتی چهل و یكمین دوره مسابقات سراسری قرآن كریم در مردادماه سال جاری به صورت استودیویی در شهر قم برگزار شد.