پخش زنده و آرشیو رادیو

روشنا

چهارشنبه 9 آبان 1397 ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

روشنا

لیست قطعات

این برنامه كه كاریست از گروه علوم قرآنی به تهیه كنندگی فاطمه كاشانی وحید و كارشناسی حجت الاسلام مجید معارف، روزهای زوج ساعت 10:45 به مدت 15 دقیقه به سمع شنوندگان رادیو قرآن می رسد.