پخش زنده و آرشیو رادیو

قرآن كتاب زندگی- 97

یکشنبه 5 اسفند 1397 ساعت 16:15 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

قرآن كتاب زندگی- 97

فهرست قطعات

دوره اول این طرح به همت گروه آموزش رادیو قرآن و به تهیه كنندگی مسعودرضا خالقی و حسن رحمانی از روز شنبه 9 تیرماه آغاز شد و 31 مرداد ماه به اتمام رسید. ویژه برنامه این طرح، شنبه تا چهارشنبه هرهفته از ساعت 17:00 تا 18:30 به كارشناسی حسین طرقی، مهدی سیفی و مسعود وكیل و روز پنجشنبه 18:00 الی 19:00 از شبكه رادیویی قرآن تقدیم شنوندگان شد. دوره دوم این طرح هم از 7 مهرماه با تثبیت محفوظات دوره قبل آغاز شده و از 15 آبانماه، دوره حفظ سوره های بینه تا طارق آغاز شده و تا 15 بهمن ماه ادامه خواهد داشت. ویژه برنامه دوره دوم طرح قرآن كتاب زندگی 1452، شنبه تا چهارشنبه هرهفته از ساعت 16:15 تا 17:00 به تهیه كنندگی منیژه جوادی و مونا توسلی و كارشناسی مهدی عباسی از رادیو قرآن پخش می شود. همچنین برنامه كوتاهی هم با محوریت تكنیك های حفظ و مفاهیم آیات به تهیه كنندگی مسع

عوامل برنامه