پخش زنده و آرشیو رادیو

راز آفرینش

جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 20:50 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

راز آفرینش

لیست قطعات

در این برنامه به مصادیقی همچون شناسایی زمین، كوه، جنگل، دریا، حیوانات و دیگر مظاهر طبیعت بر اساس آیات قرآن كریم پرداخته می شود. راز آفرینش، كاری از گروه علوم قرآنی است كه به تهیه كنندگی سمیرا قنبری و اجرای كارشناسی علیرضا فتحی پور جمعه ها، ساعت 21:05 به مدت 50 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.