پخش زنده و آرشیو رادیو

صراط - تصحیح قرائت قرآن(زنده)

چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 09:15 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

صراط - تصحیح قرائت قرآن(زنده)

فهرست قطعات

این برنامه كه با هدف ارتقاء قرائت و تلاوت آیات قرآن كریم تهیه می شود كاری از گروه آموزش به تهیه كنندگی حسن رحمانی و با حضور اساتیدی چون؛ حسین اخوان اقدم، علی فربین، حسینعلی شریف و بهروز یاریگل است كه روزهای سه شنبه از ساعت 9:15 به مدت 45 دقیقه از شبكه رادیویی قرآن بر روی آنتن می رود.