پخش زنده و آرشیو رادیو

دریچه

چهارشنبه 8 دی 1395 ساعت 20:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

دریچه

ویژه برنامه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

با حضور دكتر هانی زاده(كارشناس سیاسی) و دكتر ایزدی(كارشناس سیاسی) شماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

لیست قطعات

این برنامه به تهیه كنندگی سمیرا قنبری، روزهای پنجشنبه ساعت14:30 به مدت 25 دقیقه بر روی آنتن می رود.