پخش زنده و آرشیو رادیو

پاتوق فرهنگ(زنده)

چهارشنبه 6 دی 1396 ساعت 15:45 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

پاتوق فرهنگ(زنده)

آموزش داستان نویسی از طریق تعامل با مخاطبان

محسن حكیم معانی و خانم مریم طاهری مجد(كارشناسان)

فهرست قطعات

پاتوق فرهنگ برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با هدف آموزش داستان نویسی و كشف و تربیت داستان نویسان جوان و معرفی آنها به جامعه ی داستانی ، هر هفته چهارشنبه از ساعت 16 تا 17 از رادیو فرهنگ پخش می شود .