پخش زنده و آرشیو رادیو

جادوی صحنه

پنجشنبه 5 مهر 1397 ساعت 15:45 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

جادوی صحنه

نگاهی به سینما و تئاتر در ایران- فیلم جاده قدیم

مصطفی محمودی و خانم منیژه حكمت(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات