پخش زنده و آرشیو رادیو

شنیدنی های تاریخ

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 23:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

شنیدنی های تاریخ

كاری از گروه تاریخ و اندیشه

لیست قطعات

بازخوانی حوادث و رخدادها و ماجراهای جالبی كه در تاریخ ایران و جهان اتفاق افتاده است