پخش زنده و آرشیو رادیو

فصل پروانگی

پنجشنبه 17 اسفند 1396 ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

فصل پروانگی

چگونه چهارشنبه آخر سال شادی را همراه با خانواده داشته باشیم؟

با حضور خانم دكتر مریم جلالی كشاورز(روانشناس كودك و نوجوان)

لیست قطعات